Delatnost i usluge

U obavljanju zdravstvene delatnosti na primarnom nivou Dom zdravlja promoviše zdravlje i pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione usluge za sve kategorije stanovništva iz opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, hitne medicinske pomoći, medicine rada, fizikalne medicine i rehabilitacije, polivalentne patronaže, radiološke i laboratorijske dijagnostike, zdravstvene nege, stomatologije, farmaceutske delatnosti kao i konsultativnu delatnost iz interne medicine, pneumofiziologije .

 
Opšta medicina

opsta-medicina

Preglede u ambulanti opšte medicine kod izabranog lekara,pneumofiziologa i kardiologa možete zakazati na broj 780-066 od 07-15 h.

 
Ginekologija i akušerstvo

Katarina Ćuga akušerska sestra

Pregled kod ginekologa 

neophodno je zakazati termin
na kontakt telefon: 780-014 od 13-14 h.

 
Radiološka dijagnostika

radiolosko-dijagnostika

Rentgen i ultrazvučna dijagnostika
sprovodi se u kabinetu na osnovu zakazanog pregleda
na kontakt telefon 780-066 od 07-15 h. Kako biste obavili snimanje,
nephodno je imati uput od vašeg izabranog lekara.
Radiolog mr sci med Ana Spevak

 
Stomatologija

stomatologija

Preglede možete obaviti zakazivanjem na telefon 780-094
kod vašeg izabranog stomatologa:
Bodić dr. Stanislava
Oličkov Berta dr.Valerija
Deman Javornik dr. Tatjana

 
Specijalističko - konsultantska delatnost

Specijalističko - konsultativni pregled možete obaviti kod:

• Lekara  specijaliste interniste
• Lekara specijaliste pulmologa

 
Pedijatrija

pedijatrija

Preglede kao i konsultacije kod pedijatra
možete obaviti zakazivanjem
na kontakt telefon: 780-015

 
Laboratorija

laboratorija  

Laboratorijske analize
možete obaviti svakog radnog dana, sa uputom, 
u 7 časova,  osim srede kada se rade analize 
samo za antidijabetesni dispanzer. 

 
.
.
 
Fizikalna medicina i rehabilitacija

rehab1

rehab3

Preglede i terapije
možete zakazati na kontakt telefon: 780-066 od 07-15h ili preko interneta na adresi www.zakazi.rs 

rehab4

reh3

 
Polivalentna patronaža - nega

Polivalentna patronaža se obavlja na teritoriji opštine Bački Petrovac u skladu sa potrebama stanovništva na osnovu propisanog naloga od vašeg izabranog lekara .