Finansijski izveštaji

Stanje na računu na dan 29.06.2016

.
Završni račun za 2014. godinu

Završni račun za 2013. godinu

Završni račun za 2012. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.12.2014

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-30.09.2014

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-30.06.2014

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.03.2014

.

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.12.2013

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-30.09.2013

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-30.06.2013

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.03.2013

Finansijski plan za 2015. godinu

Finansijski plan za 2014. godinu

Finansijski plan za 2013. godinu

Medicinska i tehnička oprema preuzeti ovde