Foto galerija

Dogovor Tima za akreditaciju Doma zdravlja sa epidemiologom

1820181009320 240Koord1

1420181009 320 240Koor2

Predavanje epidemiologa o bolničkim infekcijama

u sali za sastanke i seminare

1520181030 320 240Pred1

1720181030 320 240Pred2

Vozni park Doma zdravlja 2018

1220181105 320 240Soferi

Označavanje odeljenja i radnih jedinica Doma zdravlja

na dva službena jezika slovački i srbski koji su u upotrebi

na teritoriji opštine Bački Petrovac

20181105 320 240Oznacenie

OBNOVLJENA ZDRAVSTVENA JEDINICA U KULPINU 2018
Kulpinska ekipa
20180618 320 240Kulpin..20180618 1x320 240KULPIN2    

Seminar zdravstvenih radnika u okviru Slovačkih narodnih svečanosti u augustu 2018

20180811 slavnoste2018

Čekaonica pedijatrije 2018

20181102 320 240Dec2

Obnovljena čekaonica opšte prakse u B.Petrovcu 2018

320181031 320 240Cakaren

Nova laboratorija u Bačkom Petrovcu 2018

1020181031 320 240l4darinka

920181105 320 240l3

820181105 320 240l2

Škola za trudnice u okviru patronažne službe Doma zdravlja 2018

620181105 320 240Polival

Služba stomatologije

520181105 320 240ZubniBP

Zahvaljujemo Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo kao i Pokrajinskoj vladi

na donaciji sanitetskog vozila za zdravstvene potrebe naših građana

05.jun. 2018

120180605 320 240Sanitet1

220180605 320 240Sanitet

OBNOVLJENO PREVIJALIŠTE U BAČKOM PETROVCU 2017 GOD.

20181102 320 240Prev1

OBNOVLJENE PROSTORIJE DISPANZERA ZA DECU 2017 GOD.

.20181102 320 240Dec1

OBNOVLJENE PROSTORIJE DEŽURNE SLUŽBE 2017 GOD.

20181031 320 240Hitna2.

20181031 320 240Hitna1

Renovirana Zdravstvena stanica u Magliću 2017

GINEKOLOGIJA 2017 GOD.

20181105 320 240Gin

APOTEKA U BAČKOM PETROVCU 2017 GOD.

20181102 15320 240Apo

PATRONAŽNA SLUŽBA NA TERENU 2017 GOD.

20171114 320 240Trh

DODELA SERTIFIKATA AKREDITACIJA O AKREDITACIJI DECEMBAR 2013 GOD.

20171114 320 240Dodelasertifikata

OTVARANJE AMBULANTE U GLOŽANU

 alt

BAZAR ZDRAVLJA 31.10.2009

foto_006

foto_016

foto_021