Izabrani lekari

Zakonom o zdravstvenom osiguranju definisao je pravo na izbor lekara u Domu zdravlja na području matične filijale ili na području prebivališta odnosno boravišta.

Lekar se bira iz oblasti opšte medicine ili medicine rada, pedijatrije, ginekologije ili stomatologije.

Svi punoletni građani imaju pravo na izbor doktora medicine, ili specijalistu opšte medicine, odnosno, specijalistu medicine rada.
 Deca mlađa od 18 godina imaju pravo na izabranog doktora specijaliste pedijatrije.
Osobe ženskog pola starije od 15 godine života mogu izabrati i doktora specijalistu ginekologije.

Osobe mlađe od 18 godina ili starije od 65 godina mogu izabrati i doktora stomatologije.

Dužnosti izabranog lekara:

- organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju osiguranikovog zdravlja;
- obavlja preglede i dijagnostiku koja je neophodna;
- određuje način i vrstu lečenja,prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja ;
- upućuje osiguranike na ambulantno –specijalističke preglede ili na stacionarno lečenje;
- određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje;
- propisuje lekove i medicinska sredstva,kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala;
- vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju i lečenju osiguranika;
- daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti,odnosno invalidnosti;
- utvrđuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede, do 30 dana sprečenosti za rad i predlaže prvostepenoj lekarskoj komisiji produženje-privremene sprečenosti za rad;
- utvrđuje potrebu pratioca za vreme putovanja;
- utvrđuje potrebu odsustvovanja sa posla radi nege člana uže porodice;
- daje nalaz i mišljenje o osiguranikovom zdravstvenom stanju na osnovu na osnovu koga se izdaje potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu;
- određuje porebu i vrstu prevoznog sredstva za prevoz bolesnika ,s obzirom na zdravstveno stanje ;
- vrši druge poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja.

Pored navedenih poslova izabrani lekar ginekolog određuje starost trudnoće, radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa rada zbog posebne nege deteta.

Izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad osiguranika po propisima o zapošljavanju .

 

 

 

dr-jovana-smanja
 
NAČELNIK SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLOG STANOVNIŠTVA HITNOM MEDICINKSOM POMOĆI I KUĆNIM LEČENJEM

dr  JOVANA ŠMANJA - SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Radi u organizacionoj jedinici Bački Petrovac.

dr-ana-boldocki-ilic
 

mr dr ANA BOLDOCKI-ILIĆ

Radi u organizacionoj jedinici Bački Petrovac. 

 

dr-janja-urbancek
 

dr JANJA URBANČEK-FEJZULAHI

Radi u organizacionoj jedinici Bački Petrovac.

 

dr IVANA SABO-OČENAŠ

Radi u organizacionoj jedinici Bački Petrovac.

 

 

 

dr ZORANA PONJEVIĆ

Radi u organizacionoj jedinici Kulpin.

dr-tihomir-cetkovic
 

dr TIHOMIR ĆETKOVIĆ

Radi u organizacionoj jedinici Maglić.


 dr-gasparovic-nikola

dr NIKOLA GAŠPAREVIĆ

Radi u organizacionoj jedinici Gložan.