Izabrani lekari ginekologije:

Dr Rohaček Boženka spec.ginekolog akušer

Rohacek

Ginekološka akušerska sestra Ćuga Katarina:

Katarina-Cuga

ZAKAZIVANJE PREGLEDA OD 13-14 ČASOVA

IZDAVANJE REZULTATA ( SAMO VAGINALNOG SEKRETA I PAPA TESTA) OD 12-13 ČASOVA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

Odsek za zdravstvenu zaštitu žena obavlja preglede svih žena starijih od 15 godina.

Pregledi koji se vrše su:
- prevetnivni ginekološki pregledi žena
- skrining na rano otkrivanje raka grlića materice
- preventivni pregled u vezi planiranja porodice
- preventivni pregled trudnice
- preventivni pregled porodilje
Pregled na rano otkrivanje raka grlića materice
Kod Vašeg ginekologa se može obaviti preventivni ginekološki pregled svake godine.Pregled sadrži razgovor sa lekarom,ginekološki pregled,uzimanje brisa za PAPA test,vaginalni sekret.kolposkopski pregled ,pregled dojki (palpatorni pregled). Pregled se obavlja jedanput godišnje za sve žene starije od 15 godina.
Skrining (rano otkrivanje raka grlića materice) obavlja se kod žena od navršenih 25-69 godina jedanput u tri godine,ako su prethodna dva pregleda pacijentkinje bila negativna.

BOLJE SPREČITI NEGO LEČITI

Briga o ženskom zdravlju obuhvata žene svih starosnih kategorija ,decu,adolescente,trudnice,žene u generativnom periodu,žene u peri i postmenopauzi,a u preventivnom smislu podrazumeva:
-pregled spoljnih genitalija,pregled vaginalnog sekreta,PAPA pregled grlića materice,kolposkopski pregled
-ultrazvučni pregled unutrašnjih genitalnih organa
-pretrage u cilju otkrivanja polno-prenosivih/ transmisivnih / infekcija:HPV/Humani Papiloma virusi/,hlamidijalnih,herpes virusnih infekcija
-pregled dojki/palpatorni pregled/

Invazivni karcinom grlića materice drugi je po učestalosti rak u svetu i sa skoro pola miliona novih slučajeva svake godine čini 12% svih slučajeva raka u žena.

Stopa pojavljivanja/INCIDENCA/ je 19,1 na 100 000 u nerazvijeniom regionima što je skoro dvostruko više nego u razvijenim regionima gde ona iznosi 10,3 na 100 000.
Srbija ima najveću incidencu cervikalnog kancera 24,3 na 100 000 u odnosu na sve druge regione.
Poslednjih godina vrh obolevanja od raka grlića materice pomera se prema mlađim starosnim grupama.
Činioci koji povećavaju rizik za nastanak svih promena uključuju:
-genitalne infekcije/ HPV/
-hemijsku karcinogenezu/ pušenje/
-imunosupresija/HIV,stanja posle transplantacije organa/
-seksulane navike/rano stupanje u seksualne odnose,promiskuitet/
-faktore vezane za muškog partnera
-način života/loši socioekonomski uslovi/

Prilikom sprovođenja programa za rano otkrivanje raka grlića materice cilj je postići što veći obuhvat tj. prikupiti zadovoljavajuće briseve od što većeg broja žena starosne dobi koja podleže skriningu.
METODE OTKRIVANJA su relativno jednostavne,jeftine,nisu invazivne/ osim biopsije/,visoko su senzitivne i specifične.To su:
-citodijagnostika,kolposkopija,histologija,HPV tipizacija

KLINIČKA CITOLOGIJA-je dijagnostička disciplina kod koje se dijagnoza postavlja mikroskopskim pregledom slobodno odvojenih /deskvamiranih/ ćelija sa epitelnih površina /u ovom slučajusa grlića materice/.Bojenje preparata po metodi PAPANICOLAU-a uvedena je u kliničku praksu 1943 god.

KOLPOSKOPIJA predstavlja mikroskopski pregled spoljnih genitalija,vulve,vagine i grlića materice.
Citologija/ PAPA test/ i kolposkopija zajedno u 95% slučajeva otkrivaju prekanceroze i rani karcinom grlića materice.Ponekad je potrebno radi što tačnijeg postavljanja dijagnoze ovaj pregled upotpuniti biopsijom grlića materice.

OPŠTE PREPORUKE ZA UZIMANJE BRISA ZA CITOLOŠKI PREGLED
-OBJASNITI ŽENI ZNAČAJ UZIMANJA CITOLOŠKOG BRISA
-BRIS SE NE UZIMA TOKOM MENSTRUACIJE
-UKOLIKO JE MOGUĆE,BRIS JE POŽELJNO UZIMATI IZMEĐU 10 . I 16. DANA CIKLUSA
-ŽENA NE BI TREBALA DA KORISTI NIKAKVU VAGINALNU MEDIKACIJU U VREME PREGLEDA/VAGINALETE,KONTRACEPTIVE ILI ISPIRANJA 24H DO 48H PRE PREGLEDA/

KOJE JE ŽENE NEOPHODNO PREGLEDATI
1.sa skriningom se počinje najkasnije 3. godine posle početka seksualnih aktivnosti,a najkasnije u starosti od 20.godina
2.posle tri uzastopna normalna citološka brisa uradjena na godinu dana,periodični pregledi se ženama koje pripadaju grupi niskog rizika mogu raditi na 2.-3.godine
3.za seksualno aktivne žene mlađe od 30. godina predlaže se uzimanje citološkog brisa jednom godišnje.
4.posle 65.godine,pod uslovom da je žena redovno dolazila na preglede regularni skrining se može obustaviti.

Poštovane dame i prijatelji,podsećamo Vas da je preventiva prvi korak ka dobrom zdravlju i efikasnom lečenju.Zato mislite o sebi i svojim bližnjima,o zdravlju i to pre bolesti.

Dr Rohaček Boženka specijalista ginekolog akušer

PREVENCIJA

Savremeni način života podrazumeva promenu u ličnim navikama ,načinu ishrane,fizičkih aktivnosti kao i izloženost sve većem broju štetnih uticaja iz okoline,što sve rezultura povećanjem rizika za maligne bolesti.
Najbolji način borbe protiv malignih bolesti je PRIMARNA PREVENCIJA-sprečavanje nastanka oboljenja putem uklanjanja štetnih delovanja ili putem uvodjenja pozitivnog ponašanja.
Istraživači procenjuju da bi se primenom svega što se zna o prevenciji raka mogao sprečiti nastanak do 2/3 slučajeva.Međutim,prevencija raka nije uvek moguća:još uvek nam svi uzročnici nisu poznati ili nismo uvek u mogućnosti da ih izbegnemo.Zbog toga veliki značaj ima SEKUNDARNA PREVENCIJA odnosno rano otkrivanje bolesti.Kada se bolest pojavi uspešnost njenog lečenja zavisi na prvom mestu od proširenosti bolesti u trenutku postavljanja dijagnoze.
Uočivši značaj malignih bolesti i važnost njihove prevencije većina razvijenih zemalja je krajem 2 ½ 20. veka započela masovne preventivne preglede.Najznačajniji od njih usmereni su na borbu protiv pušenja,izmenu načina života/ ishrana ,fizička aktivnost/ i redovne preglede /SKRINING PROGRAMI/.Ove aktivnosti zaustavile su porast,a u nekim slučajevima dovele do smanjenja obolevanja i umiranja od raka.
Danas su opšteprihvaćeni i od strane međunarodnih asocijacija preporučeni programi za:
1.SKRINING /rano otkrivanje/ RAKA GRLIĆA MATERICE.
2.SKRINING RAKA DOJKE
3.SKRINING RAKA DEBELOG CREVA
Prema podacima Registra za rak centralne Srbije i Registra za maligne neoplazme Vojvodine u Srbiji svake godine od raka oboli oko 30 000 osoba.
Kod žena najčešći su maligni tumori dojke,debelog creva,grlića,pluća i tela materice.
Maligna oboljenja su odgovorna za oko 18,5% ukupne smrtnosti i nalaze se na drugom mestu,iza oboljenja srca i krvnih sudova.

Dr Rohaček Boženka specijalista ginekolog akušer

KOLPOSKOPIJA

KOLPOSKOPIJA je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se posmatra vulva,vagina i grlić materice.Vrši se pomoću kolposkopa koji je ustvari optički instrument sa uveličanjem 6-40% sa jakim izvorom svetlosti.Jedina priprema žene je prazna mokraćna bešika.Žena se pregleda u standardnom ginekološkom položaju.

Ginekolog koji vrši pregled nakon plasiranja spekuluma briše delove koji se pregledaju tupferom potom rastvorom 3% sirćetne kiseline.Nakon toga se vrši Šilerova jodna proba Lugolovim rastvorom,kojim se gleda bojenje pločasto slojevitog / skvamoznog epitela vagine/ i cilindričnog epitela / epitel grlića/.Normalno se pločasto slojeviti epitel boji tamno /mrko/ ,a cilindrični svetlo.Kod postojanja bilo kakvih patoloških promena pločastoslojevitog epitela ti delovi će se obojiti svetlo i to su mesta na kojima se može raditi ciljana biopsija / uzimanje površnih uzoraka tkiva za histološku dijagnostiku / da bi se razrešio uzrok promene vaginalnog epitela.Najveći značaj ovog pregleda je uočavanje bilo kakvih promena epitela grlića materice kako bi se rano dijagnostikovao karcinom grlića materice koji se u ranim stadijumima u visokom procentu uspešno leči.
Preciznost postavljanja dijagnoze ovom metodom je 60-85% / prema različitim autorima/,a u kombinaciji sa citologijom /PAPA TEST/ ide i do 95%.Učestalost lažno negativnih nalaza se procenjuje na 7% i lažno pozitivnih nalaza 13%
Pregled traje 5-10 minuta i ne remeti Vaše svakodnevne navike ili poslovne obaveze.

Dr Rohaček Boženka specijalista ginekolog akušer


KARDIOTOKOGRAFIJA/CTG

KARDIOTOKOGRAFIJA / CTG / je metoda kojom se istovremeno meri srčana aktivnost fetusa i kontrakcije materice majke.Vrši se kardiotokografom preko dve različite vrste provodnika od kojih jedan registruje srčanu aktivnost ploda / na bazi ultrazvučne sonde /,a drugi provodnik registruje kontrakcije materice /merenjem pritiska trbušnog zida i neposredno materičnih kontrakcija/.Ovo je takozvano spoljašnje merenje CTG-om,ali postoji i unutrašnje kada se kroz grlić materice plasira kateter i elektrode se povezuju sa glavicom ploda,pa se tako registruje dilatacija kanala grlića materice i srčana aktivnost ploda.Ovaj način je precizniji-podaci su tačniji,ali je invazivan i delimično rizičan.
CTG merenjem se dobija zapis u vidu trake koji tumači ginekolog.
CTG se izvodi od 35. nedelje trudnoće.Preporuka je da se radi nakon 35. nedelje jedanput nedeljno,od 38-40 nedelje trudnoće dva puta nedeljno,a posle termina porodja svakodnevno.
Svrha ovog merenja je procena postojanja bilo kakvog distresa odnosno patnje ploda u zadnjem trimestru trudnoće i samom porođaju.Loša strana je da se dobija značajan procenat lažno pozitivnih rezultata patnje ploda tokom porođaja što je bez realnog razloga povećalo broj porođaja završenih carskim rezom.

Dr Rohaček Boženka specijalista ginekolog akušer


KONTRACEPCIJA

KONTRACEPCIJA
Oralna hormonska kontracepcija je prvi put upotrebljena u SAD-u 1960. godine, a na Evropskom tržištu se našla od 1961. god. U ovom periodu od pola veka ju je koristilo preko 300 miliona žena.Danas na svetu ovu vrstu koristi oko 100 miliona žena i OHKC se smatraju verovatno najispitanijim preparatima u istoriji medicine.Statistički podaci pokazuju da se godišnje u svetu desi 205 miliona trudnoća ,od čega je, 80 miliona neželjena trudnoća, što će reći da se uradi 46 miliona pobačaja ili 116 ooo pobačaja dnevno u celom svetu.
Upotreba OHKC je jedan od najsigurnijih oblika kontraceptivne zaštite koji omogućava svesno i odgovorno planiranje porodice.Najčešće se upotrebljavaju kombinovane tablete koje sadrže niske doze hormona estrogena i gestagena.One mogu biti:monofazne i višefazne
Monofazne imaju istu količinu hormona tokom celog ciklusa dok se kod višefaznih koncentracija hormona menja slično prirodnom ciklusu.
Kako deluju kontraceptivne pilule
1.sprečavaju ovulaciju / sazrevanje i oslobadjanje jajnih ćelija jajnika/ koja je preduslov za oplodnju.
2.menjanu viskozitet sluzi koju luče žlezde sluznice materice,otežavajući tako prolaz spermatozoida
3.otežavaju implantaciju u sluznici materice / ugnježđavanje eventualno oplođene jajne ćelije/

Kolika je uspešnost OHKC

Visoka.Ako se uzima idealno / po uputu svakog dana u isto vreme +/- 2 h .Stopa neuspeha tokom jedne godine iznosti samo 0,1% tj. 1/1000 žena zatrudni.
Na šta treba obratiti pažnju
1.pre upotrebe OHKC treba obaviti ginekološki pregled što možete uraditi u Perinatal bolnici kao i odgovarajuće laboratorijske analize.
2.uzimanje KC je po uputstvu obično kažemo pacijentkinjama da uzimanje vežu za neku svakodnevnu radnju / pranje zuba,pijenje jutranje kafe,pred spavanje +/- 2 h od uzimanja
3.kontrole su posle 1.m posle 3m. I posle 6m.

Koje su nuspojave

70% žena nema nikakve ,a samo 5% ima neke.
Većina žena dobro podnosi moderne niskodozažne kontraceptive.Nuspojave su bezazlene i najčešće prestaju u prva tri meseca korišćenja / mučnina,napetost dojki,blage glavobolje i promene raspoloženja/
U nekih žena mogu uzrokovati blago nakupljanje tečnosti zbog čega dolazi do neznatnih promena telesne mase.

Rizici:

1.rizici za pojavu malignih oboljenja
2.rizici od infarkta miokarda
3.rizik od nastanka tromboze
4.rizik na kasniju plodnost
Rizik za nastanak malignih oboljenja dojke isti je u žena koje uzimaju i u onih koje ne uzimaju hormonske kontraceptive.Deluju preventivno u nastanku nekih zloćudnih tumora te žene ređe obolevaju od karcinoma jajnika / posle šestomesečne upotrebe zaštita traje 15.-20. godina /,endometrijalnog karcinoma/ posle 3 god. uzimanja zaštita traje više od 20 godina/ i karcinoma debelog creva/ nakon korišćenja od 3.-5. godina rizik za obolevanje se smanjuje za 40.-50% /Podaci koji ukazuju da upotreba OHKC povećava verovatnoću obolevanja od karcinoma grlića materice dovedena je u vezu sa većom verovatnoćom dobijanja HPV infekcije / usled slobodnijeg ponašanja i ne korišćenja kondoma/.Apelujemo da se uz upotrebu OHKC koristi i KONDOM kao zaštita od nastanka seksualno prenosivih bolesti tj.seksualno prenosivih infekcija.
OHKC ne povećavaju rizik od infarkta miokarda ali svakako treba obratiti pažju na faktore rizika pušenje i povećanu telesnu masu / gojaznost/
Upotrebom OHKC blago raste rizik od tromboze.Taj rizik je bitno veći i kod nekih stanja koja susrećemo u svakodnevnom životu/ pušenje,dugotrajno ležanje/ npr. Kod preloma/ trudnoće,čak i kod prekookeanskih letova dužih od 8h.
Uzimanje OHKC nema nikakvog uticaja na kasniju trudnoću niti na plod.Tri meseca nakon prestanka uzimanja 50% žena zatrudni, 6. meseci nakon uzimanja 80% žena zatrudni.

Nekontraceptivna korist hormonske kontracepcije

Žene koje koriste OHKC imaju oskudnije MC/ obilnost se smanjuje 60-70% kao i vreme trajanja za u proseku dva dana se smanjuje pa se kod tih žena ređe javljaju anemije / ,malokrvnost/
-mc su manje bolni a smanjuju se i simptomi PMS
ređe se javljaju zapaljenska oboljenja male karlice/PID/, a kao posledica toga manje je i tubarne neplodnosti
-smanjuje se broj vanmateričnih trudnoća
-smanjuje se broj dobroćudnih promena na dojci / usled neuravnoteženog lučenja hormona tokom mc – fibrocistične bolesti dojke odnosno fibroadenoma/
-smanjuje se gubitak koštane mase
-povoljno deluje na endometriozu / usporava napredovanje i ponovno javljanje endometrioze/
-povoljno deluje na kožu,ima koristi u lečenju akni


Kada ne treba uzimati OHKC

1.kod postojećih bolesti kardiovaskularnog sistema/ tromboza,embolija/ posebno moždani ili srčani udar
2.kod postojeće trudnoće
3.kod postojećih hormonski zavisnih zloćudnih tumora
4.kod teških oboljenja jetre
5.kod bolesti krvnih sudova mozga ili očiju
6.kod teških oblika povišenog krvnog pritiska posebno ako su prisutne komplikacije
7.kod šećerne bolesti i poremećaja metabolizma masti
8.kod otoskleroze
9.kod žena pušača starijih od 33 godine

Kada treba prestati sa uzimanjem tableta

1.kod migrene /glavobolje/ koja se javlja prvi put
2.kod iznenadnog poremećaja vida koji može biti prvi znak tromboze krvnih sudova mozga
3.kod akutne tromboze,akutne žituce, dužeg boravka u krevetu usled nastanka traume ili posle većih operativnih zahvata
4.nastanka hipertenzije
Pre započinjanja terapije OHKC doktor treba da
1.da informacije o prednostima i rizicima korišćenja OHKC
2.da savetuje o nuspojavama i poteškoćama koje žena može očekivati
3.postoji nešto smanjena plodnost u prva tri meseca od prestanka korišćenja OHKC pa se u tom periodu trudnoća i ređe događa, potom je plodnost jednaka
4.OHKC ne utiču na pol,nastanak hromozomskih anomalija,razvoj dece,telesnu masu i inteligenciju

Dr Rohaček Boženka specijalista ginekolog akušer