Savetovalište za mlade

     U okviru svog rada , ZU Dom zdravlja "Bački Petrovac" u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine je oformila tim lekara koji rade u Savetovalištu za mlade koji pruža savetodavne usluge mladima na teritoriji opštine Bački Petrovac.

Tim lekara čini :

 Lekar specijalista pedijatrije - dr .Tatiana Vujačić

 Psiholog -  Berat Nataša

 Pedijatrijska sestra - Medovarski Ana