Делатност и услуге

У обављању здравствене делатности на примарном нивоу Дом здравља промовише здравље и пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге за све категорије становништва из опште медицине, педијатрије, гинекологије и акушерства, хитне медицинске помоћи, медицине рада, физикалне медицине и рехабилитације, поливалентне патронаже, радиолошке и лабораторијске дијагностике, здравствене неге, стоматологије као и консултативну делатност из интерне медицине, пнеумофизиологије.