Огласи

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оглас за запошлјаванје  - 3 доктора медицине 1 мед.сестре 16.12.2022

Продаја возила путем лицитације други круг (притисни овде)

Продаја возила путем лицитације (притисниовде)

Оглас за запошљавање мед.сестре на одређено време

Оглас за запошљавање доктора медицине на одређено време

Оглас за запошљавање доктора медицине на одређено време

Оглас за запошљавање доктора медицине на неодређено време

Оглас за запошљавање возача на одређено време


Оглас за запошљавање доктора медицине на одређено време


Интерни оглас ради упућивања на специјализацију дел.бр 306/21 од 16.07.2021


 ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 1029/15 од 28.12.2015


 КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА

Конкурс за избор директора дел. бр. 1185/16 од 18.01.2017