Кутак за пацијенте

Поштовани грађани, мислите на своје здравље.
Јавите се свом изабраном лекару због:

Превентивног прегледа одраслих
у 20. години једанпут
у 22. години једанпут
Од навршених 23 до навршених 34 година једанпут у 5 година
Од навршених 35 година и више једанпут у 2 године

Скрининга на рано откривање кардиоваскуларног ризика
Једанпут у 5 година
Мушкарци од 35-69 година
Жене од 45-69 или жене млађе од 45 после менопаузе
Уколико немају регистровано кво

Скрининга на рано откривање дијабетеса типа 2
Једанпут у 3 године
Оба пола , старији од 35 година
Скрининга на рано откривање депресије
Једанпут у 3 године
Особе старије од 18 година

Скрининга на рано откривање рака дебелог црева
Једанпут у две године
Оба пола , 50-69 година

Ревакцинације против тетануса
Једанпут на сваких 10 година (од навршених 30 година), укупно четири

Посете патронажне сестре породици
Здравствено –васпитни рад, процена знања и ставова у вези са здрављем и помоћ у сарадњи са заједницом.
Једанпут годишње процена функционалног статуса код особа преко 65 година


ПРАВА ПАЦИЈЕНТА
• доступност здравствене заштите
• обавештеност
• слободан избор
• приватност и поверљивост информација
• самоодлучивање и пристанак
• увид у медицинску документацију
• тајност података
• пристанак на медицински оглед
• приговор
• накнаду штете
• обавештавање јавности

ОБАВЕЗЕ ПАЦИЈЕНТА
Пацијент је дужан да при остваривању здравствене заштите у здравственој установи и приватној пракси:
• Активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља
• У потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању
• Придржава се упутстава и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника
Ако се пацијент не придржава обавеза из става 1. овог члана, надлежни здравствени радник може отказати пружање даље здравствене заштите пацијенту изузев хитне медицинске помоћи, о чему је дужан да обавести директора здравствене установе, као и да у медицинску документацију пацијента унесе разлоге за одбијање пружања здравствене заштите.


ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА ДЗ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

alt

Служба патронаже основана је 01.06.2013. године. За рад у патронажној служби задужене су две медицинске сетре. Патронажна сестра један (већи) део радног времена проводи у кућним посетама, а један (краћи) део је у Саветовалишту за здравље породице, које се налази у свим амбулантама ДЗ . Патронажна Служба сарађује са Службом опште медицине, Службом за здравствену заштиту деце и Службом за здравствену заштиту жена.
Патронажна сестра по изласку из породилишта, посећује породиљу и новорођенче. Осим беба и породиља, патронажне сестре обилазе и пацијенте са хроничним болестима ( кардиоваскуларне болести, дијабетичари, бубрежни болесници, плућни болесници, инвалиди и хндикепиране особе, заразне болести, малигне болести..), суграђане старије од 65 година, као и здраву популацију, а све у циљу здравствено-васпитног рада на терену, односно превенције болести и унапређења здравља, као и по налогу изабраног лекара (опште медицине, педијатра и гинеколога).