Организација Дома здравља

Организација Дома здравља

1. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем, здравственом заштитом запослених и стоматолошком заштитом.

2. Служба за здравствену заштиту деце и жена са поливалентном патронажом и превентивном и дечијем стоматологијом.

3. Служба за дијагностику и специјалистичко-консултативну делатност.

4. Служба за фармацеутску делатност-апотека;

5. Служба за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове.

ДИРЕКТОР ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
мр сци мед др Ана Болдоцки-Илић

НАЧЕЛНИК СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА СА ХИТНОМ МЕДИЦИНСКОМ ПОМОЋИ,КУЋНИМ ЛЕЧЕЊЕМ, ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ ЗАПОСЛЕНИХ И СТОМАТОЛОШКОМ ЗАШТИТОМ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

др.Зорана Поњевић - лекар опште медицине

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ

др Јан Шуљан - СПЕЦИЈАЛИСТА КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ЖЕНА СА ПОЛИВАЛЕНТНОМ ПАТРОНАЖОМ И ПРЕВЕНТИВНОМ И ДЕЧЈОМ СТОМАТОЛОГИЈОМ

др Татиана Вујачић - лекар специјалиста педијатрије

Информатор о раду можете преузети овде