Поливалентна патронажа - нега

20181105 320 240Ppli

Поливалентна патронажа се обавља на територији општине Бачки Петровац у складу са потребама становништва на основу прописаног налога од вашег изабраног лекара.