Opšta medicina

bp20181105 320 240ZPonjević

Preglede u ambulanti opšte medicine kod izabranog lekara,pneumofiziologa i kardiologa možete zakazati na broj 021/2280-066 od 08-15 h.