Izabrani lekari stomatologije

Oličkov-Berta dr Valerija - doktor stomatologije

Bodić dr Stanislava - doktor stomatologije

Deman-Javornik dr Tatijana - doktor stomatologije

.

Preglede možete obaviti zakazivanjem:Bački Petrovac na telefon:021/780-094

Kulpin:021/2286-021,Gložan:021/788-004,Maglić:021/2285-005

kod vašeg izabranog stomatologa