Izabrani lekari stomatologije

Oličkov-Berta dr Valerija - doktor stomatologije

Bodić dr Stanislava - doktor stomatologije

Kervešan dr Nikola - doktor stomatologije

 

Preglede možete obaviti zakazivanjem na telefon:

Bački Petrovac: 021/2280-094
Kulpin:  021/2286-021,
Gložan: 021/2288-004,
Maglić: 021/2285-005

kod vašeg izabranog stomatologa.