Delatnost i usluge

U obavljanju zdravstvene delatnosti na primarnom nivou Dom zdravlja promoviše zdravlje i pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione usluge za sve kategorije stanovništva iz opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, hitne medicinske pomoći, medicine rada, fizikalne medicine i rehabilitacije, polivalentne patronaže, radiološke i laboratorijske dijagnostike, zdravstvene nege, stomatologije kao i konsultativnu delatnost iz interne medicine, pneumofiziologije .

Opšta medicina

bp20181105 320 240ZPonjević

Preglede u ambulanti opšte medicine kod izabranog lekara pneumofiziologa i interniste možete zakazati na broj 021/2280-094 od 08,30-18 h.

Pedijatrija

pedijatrija

Preglede kao i konsultacije kod pedijatra
možete obaviti zakazivanjem  na kontakt telefon: 2280-015 od 7:30-12:00

Ginekologija i akušerstvo

Preglede kao i konsultacije kod ginekologa
možete obaviti zakazivanjem
na kontakt telefon: 021/2280-014 od 13-14h
.

Laboratorija

.lab

Prijem materijala možete obaviti svakog radnog dana sa uputom,
od 07-08h za odraslo stanovništvo od 08-08.30h deca i trudnice

Radiološka dijagnostika

radiolosko-dijagnostika

Rentgen i ultrazvučna dijagnostika
sprovodi se u kabinetu na osnovu zakazanog
pregleda na kontakt telefon 021/2280-094 7:30-8:30h. Kako biste obavili snimanje,
nephodno je imati uput od vašeg izabranog lekara.
Radiolog mr sci med Ana Spevak

Fizikalna medicina i rehabilitacija

rehab3

Preglede i terapije
možete zakazati na kontakt telefon: 021/2280-066 od 13-14h 

Stomatologija

stomatologija

Preglede možete obaviti zakazivanjem Bački Petrovac na telefon 021/2280-094 Kulpin 021/2286-021 Gložan 021/2288-004 Maglić 021/2285-005 kod vašeg izabranog stomatologa:
Bodić dr. Stanislava
Oličkov Berta dr.Valerija

Polivalentna patronaža - nega

20181105 320 240Ppli

Polivalentna patronaža se obavlja na teritoriji opštine Bački Petrovac u skladu sa potrebama stanovništva na osnovu propisanog naloga od vašeg izabranog lekara .

Specijalističko - konsultantska delatnost

Specijalističko - konsultativni pregled možete obaviti kod:

• Lekara  specijaliste interniste
• Lekara specijaliste pulmologa