Organizacija

Organizacija Doma zdravlja

.

1. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa hitnom medicinskom pomoći, kućnim lečenjem, zdravstvenom zaštitom zaposlenih i stomatološkom zaštitom.

 

2. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i žena sa polivalentnom patronažom i preventivnom i dečijem stomatologijom.

 

3. Služba za dijagnostiku i specijalističko-konsultativnu delatnost.

 

4. Služba za farmaceutsku delatnost-apoteka;

 

5. Služba za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i druge slične poslove.


DIREKTOR ZDRAVSTVENE USTANOVE
mr sci med dr Ana Boldocki-Ilić

NAČELNIK SLUŽBI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLOG STANOVNIŠTVA SA HITNOM MEDICINSKOM POMOĆI,KUĆNIM LEČENJEM, ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM ZAPOSLENIH I STOMATOLOŠKOM ZAŠTITOM ODRASLOG STANOVNIŠTVA

dr.Zorana Ponjević -lekar opšte medicine

NAČELNIK SLUŽBE ZA DIJAGNOSTIKU I SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNU DELATNOST

dr Jan Šuljan-SPECIJALISTA KLINIČKE BIOHEMIJE

NAČELNIK SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I ŽENA SA POLIVALENTNOM PATRONAŽOM I PREVENTIVNOM I DEČJOM STOMATOLOGIJOM

dr Tatiana Vujačić - lekar specijalista pedijatrije

NAČELNIK SLUŽBE ZA FARMACEUTSKU DELATNOST- APOTEKE

Jan Kulik - dipl. farmaceut

Informator o radu:preuzeti ovde