Pedijatrija

pedijatrija

Preglede kao i konsultacije kod pedijatra
možete obaviti zakazivanjem  na kontakt telefon: 2280-015 od 7:30-12:00