Radiološka dijagnostika

radiolosko-dijagnostika

Rentgen i ultrazvučna dijagnostika
sprovodi se u kabinetu na osnovu zakazanog pregleda
na kontakt telefon 021/2280-066 od 08-15 h. Kako biste obavili snimanje,
nephodno je imati uput od vašeg izabranog lekara.
Radiolog mr sci med Ana Spevak