Organizácia Domu zdravia

 

Organizácia Domu zdravia

  1. Zdravotná služba pre dospelých s pohotovostnou lekárskou pomocou, domáca liečba, zdravotná starostlivosť, zdravotná starostlivosť o zamestnancov a stomatologická starostlivosť.
  2. Oddelenie zdravotnej starostlivosti o deti a ženy s polyvalentným patronátom a preventívna a detská stomatológia.
  3. Oddelenie pre diagnostiku a odborno-poradenskú činnosť.
  4. Oddelenie pre právne, ekonomické, finančné, technické a iné podobné úkony.

RIADITEĽ ZDRAVOTNÍCKEHO STREDISKA

Doktor Ján Šuljan – špecialista na klinickú biochémiu

VEDÚCI LEKÁR ZDRAVOTNEJ SLUŽBY PRE DOSPELÝCH S POHOTOVOSTNOU LEKÁRSKOU POMOCOU, DOMÁCA LIEČBA, ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ, ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV A STOMATOLOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

Doktorka Zorana Ponjevićová – doktorka všeobecnej lekárskej praxe

VEDÚCI LEKÁR ODDELENIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI O DETI A ŽENY S POLYVALENTNÝM PATRONÁTOM A PREVENTÍVNEJ A DETSKEJ STOMATOLÓGIE

Doktorka Tatiana Vujačićová – špecialistka pediatrie