Delatnost i usluge

U obavljanju zdravstvene delatnosti na primarnom nivou Dom zdravlja promoviše zdravlje i pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione usluge za sve kategorije stanovništva iz opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, hitne medicinske pomoći, medicine rada, fizikalne medicine i rehabilitacije, polivalentne patronaže, radiološke i laboratorijske dijagnostike, zdravstvene nege, stomatologije kao i konsultativnu delatnost iz interne medicine, pneumofiziologije .