Foto galérija

29.03.2022 Opština Bački Petrovac donirala svom Domu zdravlja 2 terenska vozila značke FIAT PANDA

2022 Fiat Panda

 

Seminar zdravstvenih radnika u okviru Slovačkih narodnih svečanosti 10.08.2019

SNS2019

07/02/2019

Svečana dodela Sertifikata o akreditaciji DZ "Bački Petrovac"

na period od 7 godina od decembra 2018 do decembra 2025 godine

našoj direktorki dr.Boldocki Ilić Ani

                                           Akreditacija1

 

20190207 120409 3

Dogovor Tima za akreditaciju Doma zdravlja sa epidemiologom

1820181009320 240Koord1

1420181009 320 240Koor2

Predavanje epidemiologa o bolničkim infekcijama

u sali za sastanke i seminare

1520181030 320 240Pred1

1720181030 320 240Pred2

Vozni park Doma zdravlja 2018

1220181105 320 240Soferi

Označavanje odeljenja i radnih jedinica Doma zdravlja

na dva službena jezika slovački i srbski koji su u upotrebi

na teritoriji opštine Bački Petrovac

20181105 320 240Oznacenie

Obnovljena Zdravstvena jedinica u Kulpinu 2018.
Kulpinska ekipa
20180618 320 240Kulpin..20180618 1x320 240KULPIN2
Seminar zdravstvenih radnika u okviru Slovačkih narodnih svečanosti u augustu 2018

20180811 slavnoste2018

Čekaonica pedijatrije 2018

20181102 320 240Dec2

Obnovljena čekaonica opšte prakse u B.Petrovcu 2018

320181031 320 240Cakaren

Nova laboratorija u Bačkom Petrovcu 2018

1020181031 320 240l4darinka

920181105 320 240l3

820181105 320 240l2

Škola za trudnice u okviru patronažne službe Doma zdravlja 2018

620181105 320 240Polival

Služba stomatologije

520181105 320 240ZubniBP

Zahvaljujemo Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo kao i

Pokrajinskoj vladi na donaciji sanitetskog vozila za zdravstvene

potrebe naših građana 05.jun.2018

120180605 320 240Sanitet1

220180605 320 240Sanitet

Obnovljeno previjalište u Bačkom Petrovcu 2017.

20181102 320 240Prev1

Obnovljene prostorije dispanzera za decu 2017

20181102 320 240Dec1

Obnovljene prostorije dežurne službe 2017

20181031 320 240Hitna2.

20181031 320 240Hitna1

Renovirana Zdravstvena stanica u Magliću 2017

Maglic

Ginekologija 2017.

20181105 320 240Gin

Apoteka u Bačkom Petrovcu 2017.

20181102 15320 240Apo

Patronažna služba na terenu 2017.

20171114 320 240Trh

Dodela Sertifikata o akreditaciji decembar 2013.

20171114 320 240Dodelasertifikata

Otvaranje ambulante u Gložanu

alt

Bazar zdravlja 31.10.2009

foto_006

foto_016

foto_021