Finansijski izveštaji

 

 


Dnevno stanje računa

 


Arhiva stanja računa 2024

Arhiva stanja računa 2023

Arhiva stanja računa 2022

Arhiva stanja računa 2021

Arhiva stanja računa 2020

Arhiva stanja računa 2019


Tromesečni izveštaj 2021 - 4

Tromesečni izveštaj 2021 - 3

Tromesečni izveštaj 2021 - 2

Tromesečni izveštaj 2021 - 1

Tromesečni izveštaj 2019 - I


Završni račun za 2021. godinu

Zvršni račun za 2020. godinu

Završni račun za 2019. godinu

Završni račun za 2018. godinu

Završni račun za 2017. godinu


Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2018 - 31.12.2018

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2018 - 30.09.2018

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2018 - 30.06.2018

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2018 - 31.03.2018


Finansijski plan za 2021 godinu i izmene

Finansijski plan za 2019 godinu

Finansijski plan za 2018.godinu I izmena

Finansijski plan za 2018. godinu


Medicinska i tehnička oprema na dan 31.12.2018

Medicinska i tehnička oprema na dan 31.12.2017