Odborno-poradenská činnosť

 

Odborno-konzultačné vyšetrenia môžete vykonaťu lekára:

- internistu

Služby, ktoré vykonávame:

1. Prvé vyšetrenieu internistu

2. Nasledovné vyšetrenie uinternistu

3. Mienka na chirurgický zákrok (operácia)

4. Vyšetrenia a konzultácie v poradni pre diabetes

5. Kardiologické vyšetrenia

Na vyšetrenieje potrebné vopred si určiť termín s lekárskym predpisom od vybraného lekára od 08:00 do 15:00h osobne u medicínskej sestry, ktorá spolupracuje s internistom.