Vybraný lekár

Zákon o zdravotnom poistení definoval právo výberu lekára v Zdravotnom stredisku v obvode domovskej pobočky alebo v obvode bydliska alebo bydliska. Lekár sa vyberá z odboru všeobecné lekárstvo alebo pracovné lekárstvo, pediatria, gynekológia alebo zubné lekárstvo.

Všetci dospelí občania majú právo vybrať si lekára, prípadne špecialistu v odbore všeobecné lekárstvo, teda špecialistu v odbore pracovné lekárstvo. Deti do 18 rokov majú právo navštíviť pediatra podľa vlastného výberu. Lekára so špecializáciou v gynekológii si môžu vybrať aj ženy staršie ako 15 rokov. Zubára si môžu vybrať aj ľudia mladší ako 18 rokov alebo starší ako 65 rokov.

Povinnosti vybraného lekára:

- organizuje a realizuje opatrenia na zachovanie a zlepšenie zdravia poistenca;

- vykonáva potrebné vyšetrenia a diagnostiku;

- určuje spôsob a typ liečby, sleduje priebeh liečby a koordinuje stanovisko a návrhy na pokračovanie liečby;

- posiela poistencov na ambulantné odborné vyšetrenia alebo na ústavnú liečbu;

- určuje druh a dĺžku domácej liečby a sleduje jej vykonávanie;

- predpisuje lieky a zdravotnícke pomôcky, ako aj niektoré druhy medicínsko-technických pomôcok;

- vedie predpísanú zdravotnú dokumentáciu o zdravotnom stave a liečbe poistenca;

- uvádza hodnotenie zdravotného stavu a týka sa hodnotenia pracovnej schopnosti, teda invalidity;

- určí dĺžku dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz do 30 dní práceneschopnosti a navrhne lekárskej komisii prvého stupňa predĺženie dočasnej pracovnej neschopnosti;

- určuje potrebu spoločníka počas cesty;

- určuje potrebu neprítomnosti v práci kvôli starostlivosti o blízkeho člena rodiny;

- podáva zistenie a stanovisko o zdravotnom stave poistenca, na základe ktorého sa vydáva potvrdenie o čerpaní zdravotnej starostlivosti v zahraničí;

- určuje potrebu a druh dopravného prostriedku na prepravu pacienta s prihliadnutím na zdravotný stav;

- plní ďalšie úlohy súvisiace s uplatňovaním práv zo zdravotného poistenia.

Okrem vyššie uvedených úloh určuje vybraný gynekológ vek tehotenstva, aby si uplatnil právo odísť z práce z dôvodu osobitnej starostlivosti o dieťa.

Vybraný lekár určuje dočasnú pracovnú neschopnosť poistenca podľa pracovnoprávnych predpisov.

 bp20181105 Portret Ponjević

VEDÚCI LEKÁR ZDRAVOTNEJ SLUŽBY PRE DOSPELÝCH S POHOTOVOSTNOU LEKÁRSKOU POMOCOU, DOMÁCA LIEČBA, ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ, ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV A STOMATOLOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

dr  Zorana Ponjevićova

   

dr JANJA URBANČEK-FEJZULAH

Radi u organizacionoj jedinici Gložan.

 

dr NIKOLA GAŠPAREVIĆ

Radi u organizacionoj jedinici Maglić.

 

dr KATARINA KIŠGECI

Radi u organizacionoj jedinici Kulpin.

 

dr IVANA SABO-OČENAŠ

Radi u organizacionoj jedinici Bački Petrovac.

 

 

dr JAROSLAV DANKO

dr DANIEL TORDAJ

dr JADRANKA RADIŠIĆ

dr МARINA DJUROVKA

dr DIANA BOHUŠOVA

dr BOJAN GELIĆ

. .