Izabrani lekari pedijatrije

1. Danko dr Alžbeta - lekar specijalista pedijatrije

2. Vujačić dr Tatiana - lekar specijalista pedijatrije

 

RADNO VREME :

I. smena: 07h - 15h

II. smena: 12 - 20 h

 

SAVETOVALIŠTE :

Utorak, sreda, četvrtak od 12 - 14 h.