Laboratorija

laboratorija.

Prijem materijala
možete obaviti svakog radnog dana sa uputom,
od 06.30-08 h za odraslo stanovništvo, deca i trudnice od 08-08.30h